Dodaj ogłoszenie
Ogłoszenie

Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe

633
Cena: 0,00 PLN

Podziel się:

Nie załączono wideo.

Wyślij wiadomość: zostanie ona dostarczona pod adres e-mail ogłoszeniodawcy.

Captcha
Przepisz kod z obrazka

Województwo: śląskie
Firma: Business Center 1
Powiat: m. Katowice
Miasto: Katowice
Kod pocztowy: 40-013
Ulica: Staromiejska 2/7
E-mail: bezbarier@bc1.pl
Telefon: 322537285
Strona www: www.bc1.pl
   
dodano: 2019.06.07
ważne do: 2019.12.04
wyświetleń: 76

Szczegóły oferty:

Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:
• mają 25 lat i więcej;
• zamieszkują lub pracują na terenie województwa śląskiego (zgodnie z KC);
• z własnej inicjatywy wyrażają chęć uczestnictwa w szkoleniach oferowanych w Projekcie.
• należą do jednej z grup defaworyzowanych:
• osoby powyżej 50 roku życia;
• kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka);
• osoby o niskich kwalifikacjach;
• osoby niepełnosprawne;
• osoby mieszkające na terenach wiejskich (Tereny wiejskie w rozumieniu kryterium to: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z uwzględnieniem części miejskiej oraz miasta do 25 tys. mieszkańców)
Po zakwalifikowaniu się do Projektu i ocenie potrzeb szkoleniowych Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z następujących form wsparcia:
Akademia umiejętności językowych – szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego na każdym poziomie zaawansowania:
• każdy Uczestnik może skorzystać z 2 semestrów nauki języka, co pozwala na realne podniesienie kwalifikacji językowych. Po ukończonych 2 semestrach i zdanym egzaminie zewnętrznym Uczestnik może przystąpić do kolejnych 2 semestrów nauki tego samego języka na wyższym poziomie;
• zajęcia będą się odbywać w grupach max. 12-os., 2-3 razy w tygodniu po max. 4 h lekcyjne;
• każdy Uczestnik po ukończeniu 2 semestrów jest zobligowany do przystąpienia do wybranego egzaminu zewnętrznego (m.in. TELC, TOEIC lub BULATS);
• Uczestnicy otrzymają podręczniki, zgodne z poziomem zaawansowania (po 1 na semestr).
Akademia umiejętności ICT – szkolenia z kompetencji cyfrowych w ramach obszarów DIGCOMP, na każdym poziomie zaawansowania:
• Rama kompetencji cyfrowych DIGCOMP umożliwia nabycie łącznie 21 kompetencji w ramach 5 obszarów: Informacja (16 h), Komunikacja (16 h), Tworzenie treści (64 h), Bezpieczeństwo (16 h), Rozwiązywanie problemów (16 h);
• każdy Uczestnik może skorzystać z max. 128 h lekcyjnych nauki;
• zajęcia będą się odbywać w grupach średnio 8-os., 2-3 razy w tygodniu po 4 h lekcyjnych lub weekendowo po 8 h lekcyjnych;
• Uczestnikom szkoleń z kompetencji cyfrowych przysługuje: w przypadku zajęć prowadzonych w trybie 4h przerwa kawowa, a w trybie 8h przerwa kawowa i lunch;
• każdy Uczestnik po ukończeniu szkolenia z każdego z obszarów jest zobligowany do przystąpienia do wybranego egzaminu zewnętrznego (m.in. ECCC lub ECDL);
• Uczestnicy otrzymają podręczniki, zestawy szkoleniowe (teczka, notes, długopis) i pendrive.
Projekt realizowany będzie do 29 lutego 2020 roku.
Prosimy o kontakt:
tel. 32 206 70 95
e-mail: bezbarier@bc1.pl
Reklama